Om praktiken
Vår filosofi
Historia
Kunders omdöme

Vår filosofi

Verksamheten bygger på att i möjligaste mån genom information och adekvat förebyggande behandling slippa hamna i situationer där större ingrepp behöver företas.

En viktig roll har tandhygienisten och sköterskorna, med stöd från tandläkaren, som i samråd med patienten lägger upp en individanpassad behandlingsplan med lämpliga kallelseintervaller. Av största vikt är att beakta det allmänna hälsotillståndets inverkan på tänder och kringliggande vävnader och anpassa behandlingsrutiner och kallelser efter detta.

Att dålig allmänhälsa kan påverka situationen i munnen är väl känt och att dålig munhälsa även kan påverka allmänhälsan, har på senare år allt mer hamnat i fokus.

I de fall där vävnad trots allt gått förlorad, gäller att i möjligaste mån kunna återställa situationen utan att ny värdefull kroppsegen substans går förlorad. Det gäller då att hålla sig i frontlinjen för tandläkar teknologi, utan att hamna i rent experimenterande. Vad gäller tandförluster utgör modern dental implantologi ett värdefullt tillskott. Vad gäller förlust av tandens stödjevävnad till följd av tandlossning, kan tandlossningskirurgi med användande av emdogain leda till återbildande av rothinna och käkben, förhindra tandförluster och stympande ingrepp.

Historia

Verksamheten har pågått i nuvarande lokaler sedan 1976, då Per Wedendal övertog kliniken efter sin far, som varit verksam i lokalerna sedan 1964.

Kunders omdöme

Vården.se