Förebyggande tandvård

Förebyggande tandvård

Vad gör en tandhygienist?

Tandhygienisten har en viktig roll i modern tandvård.

Genom regelbundna kontroller av tändernas stödjevävnader och omgivande slemhinnor skapar tandhygienisten underlag för rådgivning i strävandet efter att kunna bibehålla en god munhälsa genom egenvård.

Tandhygienisten utgör en viktig länk när det gäller att främja munhälsa, förebygga sjukdom i munhålan och att hejda fortsatt sjukdomsutveckling i de fall där tandlossning, karies eller andra ohälsotillstånd redan är ett faktum.

Att skapa motivation och få människor att smälta nyvunnen kunskap för att därmed ändra sitt beteende vad gäller t.ex. munhygien, kostvanor och skadliga ovanor som rökning är några av tandhygienistens uppgifter.

Hygienistbehandlingar

Förutom undersökning och information utför hygienisten också behandling i form av t.ex. provtagningar (salivtester; mängd, syraneutraliseringsförmåga, mikroorganismer) för att rikta vårdinsatser, tandstenstagning, tandlossningsbehandling, lokal fluorapplikation (kariesbehandling), puts och polering för att underlätta renhållning men även av kosmetiska skäl. På vår klinik utföres normalt även tandblekning av hygienisten.

Medvetna om att en del patienter förknippar tandhygienist med smärta och obehag, vill vi då bara påpeka att arbetet i regel kan utföras helt smärtfritt. Ambitionen är lyhördhet inför patientens önskemål och om så fordras finns bedövning att tillgå. Det välbehag som infinner sig efter en väl utförd behandling och som en frisk mun innebär, brukar i regel mångfalt övertrumfa eventuella initiala obehagskänslor.

Dålig andedräkt du också?

Besväras du av dålig andedräkt? Eller oro för detta? Då är du i samma sits som många andra. Enligt en internationell studie är hela 70 procent av befolkningen, ständigt eller då och då, oroade över sin utandningsluft. Vi kan hjälpa dig att förbättra den.

Har du en gång varit hos en tandhygienist så kommer du kanske för första gången känna hur det känns att vara riktigt ren i munnen! Många slutar röka efter några behandlingar bara för att passa på då det är rent… Dålig andedräkt kan ha många orsaker varav en del ligger utanför tandvårdteamets kompetensområde eller behandlings- möjligheter. Där kan remiss till invärtesmedicinare vara till hjälp. En obehandlad tandlossning kan vara problemet och då är en framgångsrikt genomförd, orsaksinriktad behandling effektiv.