Implantat

Implantat

Vi behandlar alltifrån enstaka tänder till hela käkar med implantatsystemen Straumann, Astra och Ankylos. Vid ersättande av saknade tänder bör implantat numera alltid beaktas varför vi har speciell påbyggnads utbildning i käkbensförankrad protetik för att kunna möta patientens krav på en optimal behandling.

Kan alla få implantat? Svaret är med få undantag ja. Naturligtvis måste det finnas ben att fästa implantatet i, men även brist på ben kan i vissa fall avhjälpas med bentransplantat eller anpassad kirurgisk teknik. Man bör naturligtvis helst vara fullt frisk, men även patienter med krämpor kan behandlas. Förutsättningen är naturligtvis att sjukdomen är under kontroll genom adekvat behandling. Vi samråder i tveksamma situationer med patientens läkare. När man går in i en implantatbehandling bör man ha följande saker i åtanke. Även om det inte är direkt bevisat att det bakterieplack som leder till tandlossning med automatik leder till ”implantatlossning”, bör man vara beredd att ställa upp på en rimligt god munhygieninsats. Man bör också beakta att rökning är en mycket negativ faktor i implantatsammanhang liksom vad gäller oral hälsa i övrigt. Dessutom måste man ha en realistisk nivå på det förväntade resultatet. Oftast är det inte bara tänder som gått förlorade utan även ben och mjukvävnader. Ersättandet av dessa måste ofta bli en kompromiss.

Behandlingsgången: Efter undersökning och planering monteras fästet, fixturen, för de nya tänderna i käkbenet vid ett mindre ingrepp under lokalbedövning. Fixturen skall läka fast i käken. Man kan betrakta fixturen som en tandrot på vilken tandläkaren tar avtryck och bygger sin konstruktion. Komplett läkning av benet kan ta upp till sex månader. Så länge behöver man dock inte vänta innan man kan använda titanskruvarna som tandförankring. Trenden är att man vågar belasta fixturerna allt tidigare, vilket naturligtvis förbättrar patientkomforten i form av kortare behandlingstider. Vad gäller Straumann-fixturer är rekommendationen sex till åtta veckor.

Komponenterna som används vid implantatbehandling är tillverkade av titan under minutiös precision. Kroppens celler älskar ytan på titanfixturen. Ersättning av en tand: Vid enstaka tandförlust, antingen medfödd eller orsakad av olycksfall, är den avgörande fördelen med implantat att tandläkaren inte behöver slipa ned friska granntänder för att bygga en bro över luckan. Avgörande är också den goda prognosen för lyckad implantatbehandling.

Ersättning av flera tänder: Flera tänder kan förloras senare i livet. Här finns i dag stora möjligheter att bygga fasta tänder som alternativ till så kallade delproteser som är lösa eller bryggor fästa på befintliga tänder.

Ersättning vid tandlöshet: Det har inneburit en vändpunkt i livet för många patienter att efter år av tandlöshet få tänder som sitter fast. Alternativet i form av hela tandproteser som är avtagbara är för fler och fler helt otänkbart idag.

Tala med oss om implantat: Implantatbehandling är spännande och rymmer stora möjligheter. Det är idag en säker och trygg behandling.