Kronor och broar

Kronor och broar

Vid en omfattande skada på tanden kan kronor i porslin, metal eller metallbunden porslin göras. Materialvalet beror på skadans storlek, tandens position I bettet och vilka estetiska krav som efterfrågas.

I fall med tandförluster där det finns tillräckligt med egna tänder kvar kan konventionella broar göras. I annat fall finns implantat att tillgå.

I gränsfall kan s k sadelextensionsbroar utföras. Sadelextensionsbroar är konstruktioner som ersätter omfattande tandförluster med förankring på ett fåtal stödtänder. Metoden som utvecklats delvis på denna klinik kan vara lämplig när man av något skäl ej vill använda implantat.