Tandreglering

Tandreglering

Vi kartlägger behovet men remitterar normalt till specialist.

I undantagsfall där regleringen kan utföras med avtagbar apparatur för att förbättra enstaka tänders position, som led i t.ex. en protetisk behandling görs den på kliniken.

Dags för tandställning?

Det är i princip aldrig försent att skaffa tandställning. Tänder kan flyttas inom käken livet igenom men stora ommöbleringar som fordrar att man utnyttjar käkarnas tillväxt måste naturligtvis ske i ungdomsåren . Vid behov remitterar vi till en tandreglerare för konsultation och ev. behandling. Vissa grava former av s.k. bettanomalier där behandling behövs av kosmetiska, förebyggande eller funktionella skäl kan endast korrigeras med operation. Vi kan hjälpa till med remiss till kirurg för utredning och ev. behandling.