Betalning

Betalning

Vill du betala din tandvård lite i taget?

Vi gör individuella kostnadsförslag till varje patient beroende på behov. Vi försöker sedan i möjligaste mån lägga upp en behandlingsplan som skall passa din ekonomi så att du kan betala lite varje gång.

Vi tar de flesta förekommande kreditkort och betalkort och naturligtvis kontanter.

Tandvårdsbidrag

Du som bor i Stockholms län får privat tandvård gratis! Det gäller till och med det år du fyller 19.

I Stockholms län har landstinget nämligen bestämt att patienten ska få välja sin tandläkare, vilket innebär att aven vården hos privat vårdgivare är kostnadsfri.

Alla som bor i Sverige får från och med 1 juli det år man fyller 20 något som kallas allmänt tandvårdsbidrag. Det kommer automatiskt ett nytt tandvårdsbidrag den första juli varje år och när du gör ditt besök hos oss används bidraget. Allt detta sker med hjälp av våra datorer och du behöver inte ansöka om bidraget eller komma ihåg om du redan använt det.

Till och med det år som patienten fyller 29 är bidraget 300 kronor per år.

Från och med det år patienten fyller 30 och till och med det år hon fyller 74 är bidraget 150 kronor per år.

Från och med det år patienten fyller 75 är bidraget 300 kronor per år.