Första besöket

Första besöket

Hur går det till?

Första gången du kommer till oss får du göra en hälsodeklaration, där uppger du aktuell medicinering och relevanta sjukdomar.

Systemsjukdomar, hjärt- kärlsjukdomar, blodtrycksavvikelser eller överkänslighetsreaktioner/allergi kan vara av betydelse, även för valet av preparat under behandlingen. Med modern teknik och de bästa materialen gör vi allt för att ge dig en problemfri och korrekt behandling.

När vi träffas första gången diskuterar vi igenom dina förväntningar och vad Du vill ha hjälp med. I dialogen får du råd, förslag och svar på dina frågor. För att göra en fullständig undersökning av din tandstatus behöver vi ta några röntgenbilder, vi har också pannoramaröntgen på vår klinik.

Genom att göra en pannoramaröntgen bild ser vi båda käkarna och alla tänder samtidigt! Ett fantastiskt hjälpmedel för att göra rätt bedömning!

Nu är det dags att titta i munnen

Vilka tänder finns? Fyllningar, kronor, broar, implantat eller proteser?

Denna undersökning visar om det finns skador som behöver åtgärdas. Tandköttet och eventuella tandköttsfickor kontrolleras för undersöka om det finns anlag för tandlossning (parodontit) Mer omfattande undersökning av tandlossning med fullständig fickstatus görs av vår tandhygienist.

Även dina slemhinnor i munnen är viktiga, hur din ihopbitning, bettet ser ut och fungerar kan avslöja tandgnisslning eller tandpressning.

Även dina slemhinnor i munnen är viktiga, hur din ihopbitning, bettet ser ut och fungerar kan avslöja tandgnisslning eller tandpressning.

Vi samtalar slutligen om

Hur vi ska ta hand om dina tänder och på det bästa sättet ge dig den behandling du behöver. Med datorns hjälp ger vi dig snabba svar på kostnader för olika behandlingar och ett kostnadsförslag.