Behandlingar
Karies
Kronor och broar
Implantat
Tandreglering
Tandblekning
Kosmetik
Förebyggande tandvård
Välbefinnande
Om rädsla

Karies

Konserverande kariesterapi: Grundläggande för kariesterapi är att få bort all sjuk tandvävnad men samtidigt spara så mycket frisk tand som möjligt. När principen minimal invasivitet kan tillämpas är detta det bästa. Till vår hjälp tar vi då ibland Carisolv, som hjälper oss att selektivt avlägsna sjuk vävnad. Denna behandling kan ske nästan helt smärtfritt utan att bedövning behöver läggas.

Fyllningsterapier i plast (kompositer) utföres vid mindre skador. Plasten blir vacker men har bedräglig hållbarhet vad gäller större fyllningar med stor belastning och bör undvikas längre bak i munnen. Cementerade inläggsterapier i guld (beprövad långsiktig hållbarhet) eller keramik (kosmetiskt överlägsna med god hållbarhet, dock ej som guld) utföres.

Kosten: Att man får hål i tänderna av socker vet väl alla, men kanske inte att ALLT man stoppar i munnen påverkar tänderna. Man får en sänkning av pH-värdet (vilket innebär en frätning på tänderna) som sitter i ca en halvtimme, och i ogynnsamma fall ända upp till två timmar, efter måltiden. Syrafrätning blir det vare sig man ätit en hel middag, en frukt eller druckit ett glas saft. Tolka det nu inte så att man ska låta bli att äta överhuvudtaget om man vill undvika karies, men en god regel är att inte stoppa något i munnen mer än 5 gånger per dag! Med en tids vila mellan syraangreppen klarar saliven av att laga de små frätskadorna som uppstår och du får inga hål i dina tänder.

Munhygien: Att ta bort bakteriebeläggningarna på tänderna är också ett välkänt knep för att hålla tänderna friska. Borsta morgon och kväll och be gärna din tandläkare kolla om du missar någonstans, så att du kan finslipa tekniken.

Du behöver också använda tandtråd för att komma åt beläggningarna mellan tänderna. Det optimala är att använda tråden en gång om dagen, men varannan dag, eller minst ett par gånger i veckan är kanske för många ett mål som är lättare att uppnå.

Fluor: Det enklaste sättet att tillföra fluor är genom att använda en tandkräm med hög fluorhalt och efter borstningen sila skummet mellan tänderna. Det kallas för tandkrämsteknik och är suveränt smidigt. Du behöver inte köpa hem något extra, tandkräm har du ju alltid hemma ändå! Metoden går till på följande sätt:
1. Smörja in tänderna med tandkräm
2. Borsta tänderna
3. Sila skummet som bildats i ca en halv minut
Efteråt bör man skölja så lite som möjligt med vatten och helst inte äta på två timmar.

Vilken tandkräm ska jag välja?
Många kanske inte tänker på att det idag finns tandkräm för olika behov. Vissa har t.ex. beståndsdelar som verkar bättre mot karies och andras innehåll är bättre när man har problem med tandsten och tandlossning m.m. Vi ska reda ut det lite här.

Vid problem med karies: När du behöver sätta in stöten mot karies ska du välja en tandkräm med den högsta fluorhalten 0,15 procent. Undantaget är små barn som ofta sväljer tandkräm. Till dem bör man välja barntandkräm.

Man ska också tänka på vilken sorts fluor tandkrämen innehåller. Natriumfluorid ger lite bättre effekt än natriummonofluorfosfat. Det är viktigt hur man använder tandkrämen för att få största möjliga nytta av den. Borsta tänderna två gånger dagligen. De viktigaste tillfällena att borsta är efter frukosten och innan du går och lägger dig.

Använd tandkrämsmetoden, det vill säga: efter borstningen, ta lite vatten i munnen, skölj och sila skummet mellan tänderna ca en halv minut innan du spottar ut det. Efteråt ska du helst inte skölja eller åtminstone göra det så lite som möjligt. Då utnyttjar du fluoren i tandkrämen fullt ut. Vid större kariesproblem rekommenderas daglig munsköljning med fluorlösning som finns receptfritt på apotek.

Vid riktigt stora problem kan individuell fluorgelskena behöva sättas in.

Kronor och broar

Vid en omfattande skada på tanden kan kronor i porslin, metal eller metallbunden porslin göras. Materialvalet beror på skadans storlek, tandens position I bettet och vilka estetiska krav som efterfrågas.

I fall med tandförluster där det finns tillräckligt med egna tänder kvar kan konventionella broar göras. I annat fall finns implantat att tillgå.

I gränsfall kan s k sadelextensionsbroar utföras. Sadelextensionsbroar är konstruktioner som ersätter omfattande tandförluster med förankring på ett fåtal stödtänder. Metoden som utvecklats delvis på denna klinik kan vara lämplig när man av något skäl ej vill använda implantat.

Implantat

Vi behandlar alltifrån enstaka tänder till hela käkar med implantatsystemen Straumann, Astra och Ankylos. Vid ersättande av saknade tänder bör implantat numera alltid beaktas varför vi har speciell påbyggnads utbildning i käkbensförankrad protetik för att kunna möta patientens krav på en optimal behandling.

Kan alla få implantat? Svaret är med få undantag ja. Naturligtvis måste det finnas ben att fästa implantatet i, men även brist på ben kan i vissa fall avhjälpas med bentransplantat eller anpassad kirurgisk teknik. Man bör naturligtvis helst vara fullt frisk, men även patienter med krämpor kan behandlas. Förutsättningen är naturligtvis att sjukdomen är under kontroll genom adekvat behandling. Vi samråder i tveksamma situationer med patientens läkare. När man går in i en implantatbehandling bör man ha följande saker i åtanke. Även om det inte är direkt bevisat att det bakterieplack som leder till tandlossning med automatik leder till "implantatlossning", bör man vara beredd att ställa upp på en rimligt god munhygieninsats. Man bör också beakta att rökning är en mycket negativ faktor i implantatsammanhang liksom vad gäller oral hälsa i övrigt. Dessutom måste man ha en realistisk nivå på det förväntade resultatet. Oftast är det inte bara tänder som gått förlorade utan även ben och mjukvävnader. Ersättandet av dessa måste ofta bli en kompromiss.

Behandlingsgången: Efter undersökning och planering monteras fästet, fixturen, för de nya tänderna i käkbenet vid ett mindre ingrepp under lokalbedövning. Fixturen skall läka fast i käken. Man kan betrakta fixturen som en tandrot på vilken tandläkaren tar avtryck och bygger sin konstruktion. Komplett läkning av benet kan ta upp till sex månader. Så länge behöver man dock inte vänta innan man kan använda titanskruvarna som tandförankring. Trenden är att man vågar belasta fixturerna allt tidigare, vilket naturligtvis förbättrar patientkomforten i form av kortare behandlingstider. Vad gäller Straumann-fixturer är rekommendationen sex till åtta veckor.

Komponenterna som används vid implantatbehandling är tillverkade av titan under minutiös precision. Kroppens celler älskar ytan på titanfixturen. Ersättning av en tand: Vid enstaka tandförlust, antingen medfödd eller orsakad av olycksfall, är den avgörande fördelen med implantat att tandläkaren inte behöver slipa ned friska granntänder för att bygga en bro över luckan. Avgörande är också den goda prognosen för lyckad implantatbehandling.

Ersättning av flera tänder: Flera tänder kan förloras senare i livet. Här finns i dag stora möjligheter att bygga fasta tänder som alternativ till så kallade delproteser som är lösa eller bryggor fästa på befintliga tänder.

Ersättning vid tandlöshet: Det har inneburit en vändpunkt i livet för många patienter att efter år av tandlöshet få tänder som sitter fast. Alternativet i form av hela tandproteser som är avtagbara är för fler och fler helt otänkbart idag.

Tala med oss om implantat: Implantatbehandling är spännande och rymmer stora möjligheter. Det är idag en säker och trygg behandling.

Tandreglering

Vi kartlägger behovet men remitterar normalt till specialist.

I undantagsfall där regleringen kan utföras med avtagbar apparatur för att förbättra enstaka tänders position, som led i t.ex. en protetisk behandling görs den på kliniken.

Dags för tandställning?
Det är i princip aldrig försent att skaffa tandställning. Tänder kan flyttas inom käken livet igenom men stora ommöbleringar som fordrar att man utnyttjar käkarnas tillväxt måste naturligtvis ske i ungdomsåren . Vid behov remitterar vi till en tandreglerare för konsultation och ev. behandling. Vissa grava former av s.k. bettanomalier där behandling behövs av kosmetiska, förebyggande eller funktionella skäl kan endast korrigeras med operation. Vi kan hjälpa till med remiss till kirurg för utredning och ev. behandling.

Tandblekning

Har dina tänder blivit mörkare på sistone, kan en blekning ge dem sin forna glans tillbaka. Allra bäst fungerar blekning på gulaktiga tänder, men även på tänder som går i grått kan gott resultat erhållas. Missfärgningar från rökning, te och rödvin kan ibland försvinna helt efter en polering. Skulle tänderna fortfarande se gul- eller gråaktiga ut efter poleringen, går det att lösa med hjälp av blekning.

Först görs ett avtryck av tänderna för framställning av en mjukplastskena att lägga blekmedlet i. Några dagar senare får Du komma tillbaka för att hämta skenan. Efter utförlig instruktion får Du ta med dig den hem, tillsammans med blekmedlet.

Hemma lägger du medlet i skenan, och sätter fast den på tandraden. Sedan ska du ha skenan på dig minst fyra timmar per kväll, tre till sex kvällar i rad. Du kan också gå och lägga dig med skenan på, och låta medlet verka över natten.

Eftersom blekningsmedel innehåller förhållandevis starka kemikalier, vill tandläkaren träffa dig efter några dagar för att se att allt fungerar som det ska.

Det är svårt att säga hur länge en blekning håller i sig. Långsamt kommer tänderna att återfå sin ursprungliga nyans, men det kan ta många år

Kosmetik

Estetisk tandvård inriktar sig på att förbättra tanders utseende och estetiska intryck. Vad som är skönhet uppfattas förvisso olika beroende på kulturell tillhörighet och personlig smak och att skönheten till stor del kommer inifrån är ett oomtvistligt faktum.

I de allra flesta fall behövs inget annat än att man sköter sina tänder väl, gärna genom regelbundna besök hos tandhygienist. En frisk och välskött munhåla påverkar på ett välgörande sätt hela kroppen på samma sätt som en osund livsstil avspeglas i munhålan.

Skulle någon åtgärd ändå vara önskvärd försöker vi hjälpa dig med detta. Först bokas en konsultationstid hos en tandläkare. Då diskuterar ni igenom dina önskemål, adekvata röntgenbilder tas och Du får ett kostnadsförslag på behandlingen. Om Du väljer att utföra en behandling lägger tandläkaren upp en individuell terapiplan beroende på vad du vill åtgärda.

Skalfasader
Om du har skador på tänderna eller är missnöjd med hur de ser ut - då kan lösningen vara skalfasader. Skalfasaderna fungerar ungefär som lösnaglar i porslin. De döljer sprickor eller fula fyllningar lika bra som stora mellanrum eller tänder som mörknat efter en skada.

Är tanden trasig?
Många slår någon gång i livet av en bit av en framtand. Lugn - den går att laga så att inget märks. Istället för att ersätta den försvunna delen med plast, som lätt missfärgas, gör man en hel fasad i porslin som man sätter på tanden. Där det saknas en bit bygger tandteknikern helt enkelt ut fasaden, så att din tand känns och ser ut precis som vanligt. Oftast täcker din egen olycksfallsförsäkring den skadade tandens skalfasad, så att du bara behöver betala självrisken.

Snyggare fyllningar.
Man ska inte byta en lagning i onödan. Men har den gått sönder eller blivit ful finns det alternativ. Många föredrar ljusare fyllningar som går ton i ton med tänderna. Det finns då två varianter att välja mellan:
1. Komposit, den man normalt kallar plastfyllning. Den passar bäst för att laga små hål, eftersom risken finns att större plastfyllningar krymper. Det är den billigaste och vanligaste fyllningen.
2. Porslin. Den passar bäst för stora fyllningar. Porslinsinlägget är hållbart, håller färgen och krymper inte. Man tar fram ett så kallat inlägg som har precis det mått som krävs för att laga hålet.

Förebyggande tandvård

Vad gör en tandhygienist?
Tandhygienisten har en viktig roll i modern tandvård.

Genom regelbundna kontroller av tändernas stödjevävnader och omgivande slemhinnor skapar tandhygienisten underlag för rådgivning i strävandet efter att kunna bibehålla en god munhälsa genom egenvård.

Tandhygienisten utgör en viktig länk när det gäller att främja munhälsa, förebygga sjukdom i munhålan och att hejda fortsatt sjukdomsutveckling i de fall där tandlossning, karies eller andra ohälsotillstånd redan är ett faktum.

Att skapa motivation och få människor att smälta nyvunnen kunskap för att därmed ändra sitt beteende vad gäller t.ex. munhygien, kostvanor och skadliga ovanor som rökning är några av tandhygienistens uppgifter.

Hygienistbehandlingar
Förutom undersökning och information utför hygienisten också behandling i form av t.ex. provtagningar (salivtester; mängd, syraneutraliseringsförmåga, mikroorganismer) för att rikta vårdinsatser, tandstenstagning, tandlossningsbehandling, lokal fluorapplikation (kariesbehandling), puts och polering för att underlätta renhållning men även av kosmetiska skäl. På vår klinik utföres normalt även tandblekning av hygienisten.

Medvetna om att en del patienter förknippar tandhygienist med smärta och obehag, vill vi då bara påpeka att arbetet i regel kan utföras helt smärtfritt. Ambitionen är lyhördhet inför patientens önskemål och om så fordras finns bedövning att tillgå. Det välbehag som infinner sig efter en väl utförd behandling och som en frisk mun innebär, brukar i regel mångfalt övertrumfa eventuella initiala obehagskänslor.

Dålig andedräkt du också?
Besväras du av dålig andedräkt? Eller oro för detta? Då är du i samma sits som många andra. Enligt en internationell studie är hela 70 procent av befolkningen, ständigt eller då och då, oroade över sin utandningsluft.

Vi kan hjälpa dig att förbättra den.
Har du en gång varit hos en tandhygienist så kommer du kanske för första gången känna hur det känns att vara riktigt ren i munnen! Många slutar röka efter några behandlingar bara för att passa på då det är rent... Dålig andedräkt kan ha många orsaker varav en del ligger utanför tandvårdteamets kompetensområde eller behandlings- möjligheter. Där kan remiss till invärtesmedicinare vara till hjälp. En obehandlad tandlossning kan vara problemet och då är en framgångsrikt genomförd, orsaksinriktad behandling effektiv.

Välbefinnande

Mot tandgnissling:
När det gäller tandgnissling gör vi en utredning av muskulära spänningstillstånd och/eller tandgnissling. Grava former s k bruxism kan vara mycket destruerande för tänder och stödjevävnader och leda till spänningshuvudvärk. Bettskenor, inslipningsterapier, avslappningsschema, remisser till andra vårdgivare.

Mot snarkning:
Patienter med sömnproblem till följd av snarkning. I allvarligare fall andningsuppehåll i sömnen med bristande syresättning som resultat kan ge kronisk trötthet och andra problem. Efter noggrann utredning hos specialistläkare avgörs huruvida en s.k. snarkskena kan vara en adekvat terapi.

Visar det sig att du behöver hjälp, tar vi ett avtryck av dina tänder och tillverkar en skena i hårdplast som passar tandraderna precis.

Om rädsla

Nästan alla människor känner ett naturligt obehag inför ett tandläkarbesök. I de allra flesta fall innebär detta inget problem om ett förtroendefullt samarbete kan etableras.

Riklig information, lugnande samtal, bedövning, gott om tid och eventuell premedicinering löser i de flesta fall problemen. Remiss till behandling under hypnos eller narkos finns att tillgå om det kniper.